ผู้ชม
วันนี้ 49
เมื่อวาน 39
ทั้งหมด 53,864
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 57
เมื่อวาน 53
ทั้งหมด 77,064

ผู้ผลิต รับทำระฆัง  ร้านขายและจำหน่ายระฆัง ราคาถูก

การประกอบกิจทางศาสนาในหลายๆอย่างจำเป็นต้องใช้ ระฆัง ประกอบด้วยทั้งนั้น ซึ่งระฆังนั้นจะเป็นเป็นสองแบบ คือ ระฆังทองเหลือง ระฆังทองแดงผสมดีบุก แต่ถ้าหากผู้ใช้ต้องการสั่งระฆังแบบพิเศษก็สามารถทำได้เช่นกัน

ส่วนขนาดของระฆังนั้นจะเรียกเป็นกำ ซึ่งจะมีขนาดตั้งแต่ 2.5-7 กำ ราคาก็จะแตกต่างกันไปตามขนาดและความยาก

ระฆังมีส่วนในงานบุญ กิจทางศาสนามากมาย ไม่เฉพาะแค่งานดนตรีเท่านั้น ระฆัง เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของการเตือนผู้คนในเวลาต่างๆ ทั้งในวัดเอง ในบ้านเรือน ล้วนชอบเสียงของ ฆ้อง ระฆังทั้งนั้น รวมไปถึงงานบุญต่างๆ ก็จะขาดเสียงของ ระฆังไปไม่ได้

ลักษณะของฆ้องหรือ ระฆังนั้นนอกจากจะมีน้ำหนักมาก และลำบากในการเคลื่อนย้ายแล้ว ยังมีเอกลักษณ์ในตัวที่เครื่องดนตรีใดจะลอกเลียนแบบได้ และกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยก่อนมาอย่างช้านาน

การถวายระฆังนั้นรู้กันดีว่า จะมีพลานุภาพในการสร้างชื่อเสียงให้ขจรขจาย และการบำรุงเรื่องเสียง ชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จัก คนไทยสมัยก่อนมักนิยมถวายระฆังให้ที่วัด ด้วยเชื่อกันว่าจะส่งผลดีต่อการงาน ชื่อเสียง เป็นที่น่าเกรงขาม มีชื่อเสียง ผู้คนเชื่อในวาจามากกว่า ดังนั้นจึงมีผู้ที่รับทำระฆังในเมืองไทยกันมาช้านาน

โรงหล่อรับทำระฆัง  ร้านขายและจำหน่ายระฆังในจังหวัดอุบล

โรงหล่อฆ้อง ระฆังมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน อยู่ที่พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในการเป็น  ผู้ผลิต รับทำฆ้อง ระฆัง ร้านขายและจำหน่ายฆ้อง ระฆัง กลองเพล จนกลายเป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดไปแล้ว สนใจติดต่อได้ที่ 081-966-2477,088-045-4295  ช่างเชิดศักดิ์ 

ระฆัง.. โรงหล่อดังกังวาน

ระฆังที่ดีจะมีอยู่ 2 แบบคือ
  1. ระฆังเนื้อทองเหลือง
  2. ระฆังเนื้อลงหิน(ทองแดงผสมดีบุก)
การเรียก ระฆังจะเรียกขนาดว่าเป็นกำ
คือ 3 นิ้วเท่ากับ 1กำ
จะมีตั้งแต่ 2.5กำ-7กำ
ส่วนเนื้อลงหินจะมีตั้งแต่
5กำ-7กำ
ส่วนระฆังสั่งทำพิเศษจะแล้วแต่ความพอใจของลูกค้าอานิสงส์ของการถวายระฆัง ฆ้อง เป็นพุทธบูชา

"จะส่งผลให้เกิดภพชาติใดจะมีชื่อเสียงที่โด่งดัง ไปทั่วทุกๆสารทิศ ไปไหน ก็มีคนรู้จักให้เคารพนับถือ ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ๆจะเจริญก้าวหน้า และเป็นผู้มีวาจาดังกังวาน และจะมีคำพูดศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่น่าเกรงขาม และน่าเชื่อถือ น่าเคารพ และยังส่งผลให้ติดต่อค้าขายเจรจาดีมาก มีความจำเป็นเลิศ ให้อายุยืนยาว
ช่วยแก้กรรมให้กับผู้ที่ทำงาน หรือที่ต้องใช้ชื่อเสียง เช่นเสียงอย่างนักร้อง หรือผู้ที่มีความบกพร่องทางเสียง พวกเสียงแหบ เสียงแห้ง ทั้งหลาย และคนที่ต้องติดต่อทำการค้า เจรจาต่อรอง" ได้เป็นอยย่างดีการสร้างระฆังถวายวัดเป็นยอดมหากุศล

การสร้างระฆัง จะถือว่าเป็นถาวรวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ในการพระศาสนา ถือว่าเป็นยอดมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ ที่จะส่งผลให้มีชื่อเสียงโด่งดัง  จะมีคนนับหน้าถือตา  และนำส่งทั้งในชาตินี้และในชาติหน้า จะเป็นผู้ที่มีความสุขในทุกเวลา 

 จะประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน  ร่ำรวย และมีสติปัญญา และเป็นที่รักแก่มนุษย์และหมู่เทวดา เพราะการที่มีระฆังไว้ประจำที่วัด พระภิกษุสงฆ์จะใช้เป็นสัญญาณในการทำวัตร  และสวดมนต์เล่าเรียนพระธรรมบาลี และใช้ในการประชุมต่างๆ   

ผู้ที่ได้สร้างระฆัง จะได้รับอานิสงส์อันยิ่งใหญ่  เพราะอานิสงส์จากการถวายระฆัง จะที่สรรเสริญของผู้คนและบัณฑิตทั้งหลาย จะมีแต่ความสุขสบาย มีผิวพรรณวรรณะที่ผดผ่องงดงาม และมั่งคั่งด้วยโภคสมบัติ และสติปัญญา จากคำกล่าวไว้ว่า "จะมีเสียงดังก้องกังวาลไพเราะประดุจนกการเวก "และส่งผลให้เกิดภพชาติต่อๆไป เป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ไปทั่วทุกสารทิศ จะทำการงานทำสิ่งใดก็จะเจริญก้าวหน้า เป็นที่น่าเชื่อถือน่าเคารพ ค้าขายเจริญรุ่งเรื่อง
*ระฆังของเราทุกใบ รับประกันเสียง ใช้งานได้จริง

ระฆังลงหิน ระฆังทองเหลือง  • - ระฆังเนื้อทองเหลือง

  • - ระฆังเนื้อลงหิน(ทองแดงผสมดีบุก)
  •  
  • -ระฆังสั่งหล่อพิเศษ
  •   
  •  
  •  

 

ดังกังวาน.com  

 
เว็บสำเร็จรูป
×